ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GDPR

Το fc-accessories.gr έχει προβεί στη σύσταση εξειδικευμένης ολιγομελούς ομάδας προστασίας των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/επισκέπτη. Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ορίζεται η εταιρία Εισαγωγική Χριστόδουλος Μούτσος Α.Ε.Β.Ε.Ν.Ο.Ξ με Α.Φ.Μ 099865266 , έδρα στην Αχιλλέιου 82, Κέρκυρα Τ.Κ 49084 email: info@fc-accessories.gr, τηλ: 2661039593 και website https://maxilarishop.gr/.

 

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται, διατηρούνται για το χρονικό εκείνο διάστημα κατά το οποίο το fc-accessories.gr δύναται να τα χρησιμοποιεί προς ενημέρωση και εξυπηρέτηση του χρήστη/επισκέπτη, πάντοτε όμως υπό τη σύμφωνη γνώμη και προσωπική συγκατάθεση του χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος θα ενημερώνεται μέσω της χρήσης ερωτηματολογίων, προκειμένου να διασφαλίζεται η συναίνεσή του. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης/επισκέπτης έχει πάντοτε το δικαίωμα της υπαναχώρησης από την αποδοχή του στους όρους χρήσης της fc-accessories.gr, εφόσον ενημερώσει εγγράφως το fc-accessories.gr στο info@fc-accessories.gr ή επικοινωνήσει τηλεφωνικά στο 2661039593.

 

Τα προσωπικά δεδομένα χειρίζεται ο υπεύθυνος ασφαλείας προσωπικών δεδομένων του fc-accessories.gr, και κανείς άλλος δεν δύναται να έχει πρόσβαση σε αυτά χωρίς τη συγκατάθεσή του από το υπόλοιπο προσωπικό της εταιρείας, το οποίο έχει ήδη ενημερωθεί για το νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων ( GPDR ), η εφαρμογή του οποίου ξεκίνησε στις 25 Μαΐου 2018 και θεσπίζει κανόνες για την προστασία δεδομένων σε όλη την Ευρώπη.

 

Για την καλύτερη προστασία των δεδομένων, χρησιμοποιούνται προγράμματα υψηλής κρυπτογράφησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης απαγορεύεται ρητά η μεταφορά των δεδομένων αυτών μέσω USB sticks, Laptops κ.λπ., προς αποφυγή διαρροή, απώλειας ή κλοπής των στοιχείων.

 

Σε περίπτωση ενδεχόμενης παραβίασης ή κλοπής των προσωπικών δεδομένων, το fc-accessories.gr, οφείλει να προβεί σε γνωστοποίηση του γεγονότος στην αρμόδια εποπτική αρχή εντός 72 ωρών από τη στιγμή που το fc-accessories.gr, αποκτά γνώση του συγκεκριμένου γεγονότος, καθώς επίσης και στην ενημέρωση του χρήστη/επισκέπτη, εφόσον για κάποιο λόγο τεθούν σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και οι ελευθερίες του.

 

Το fc-accessories.gr, οφείλει σε τακτά χρονικά διαστήματα, να προβαίνει σε ελέγχους ασφαλείας της ροής/αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων, με σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των κανόνων φύλαξης και χρήσης των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/επισκέπτη.

 

Το fc-accessories.gr οργανώνει συχνά εκπαιδευτικές δράσεις προς το σύνολο του προσωπικού της, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι όλοι έχουν λάβει γνώση για τις πολιτικές και τις διαδικασίες που έχουν αναπτυχθεί για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας το κουμπί Ανάκληση συγκατάθεσης.                                    Revoke consent